תצפית על נהר הדורו מהכביש המוביל לחווה
תצפית על נהר הדורו מהכביש המוביל לחווה