לחיצה על כל אחת מהתמונות הגדולות תציג את התמונה בחדות גבוהה וברורה יותר

כאשר עומדים עם העכבר על כפתור גלריית תמונות בתפריט הימני או בתפריט העליון ייפתח תפריט עם תפריטי משנה ובהם פירוט ערים ויעדים.
עמידה ולחיצה על כל אחד מהיעדים תפתח את גלריית התמונות הספציפית לכל יעד. כך לדוגמא, תפריט תמונות מאמסטרדם או מאפטלינג. 


לחיצה על כל אחת מהתמונות הגדולות תציג את התמונה בחדות גבוהה וברורה יותר