לחיצה על כל אחת מהתמונות הגדולות תציג את התמונה בחדות גבוהה יותר

 
 

  • Views from Centovalli railway