לחיצה על כל אחת מהתמונות הגדולות תציג את התמונה בחדות גבוהה יותר

 
 

 • Murano - View over the bridge
 • In Murano
 • Murano Glass
 • Glass blowing in Murano
 • Murano's Glass blowers in action
 • And the result is - Horse of Glass
 • Peaceful Alley in Murano

 • Touring Murano
 • Vaporetto's Museo station in Murano island
 • Murano Island
 • Glass blowing artist at work in Murano
 • In Vaporetto from Venice to Murano Island
 • Another picture from Muano
 • Murano church