לחיצה על כל אחת מהתמונות הגדולות תציג את התמונה בחדות גבוהה יותר

 
 

 • More of Venice from the Campanile
 • Canal Grande - from Ponte di Rialto
 • Vaporettos in Canal Grande
 • Gondolas
 • Masks artist display
 • Gondolas in Canal Grande
 • Isola di Giorgio Maggiore near Giudecca

 • Pair of Giants on top of Torre dell'Orologio
 • Ponte d. Sospiri
 • Venice from top of Campanile di San Marco
 • Basilica di San Marco
 • Who is behind the Mask?
 • Residential building on water
 • More of Venice from Campanile

 • Basilica di San Marco
 • Campanile di San Marco
 • Resting & Planning
 • Piazza San Marco area from top of Campanile
 • Gelateria in Venezia
 • Piazzala in Venice
 • Vaporetto & Gondola

 • Canal Grande
 • The Hotel, as pictured from the platform of nearby Train station
 • Streetlight
 • Basilica di San Marco
 • Basilica di San Marco
 • The Pigeons of Piazza San Marco
 • Behind the scenes of Venezia