לחיצה על כל אחת מהתמונות הגדולות תציג את התמונה בחדות גבוהה יותר

 
 

  • Arena di Verona
  • Piazza Bra Gate in Verona
  • Adige River
  • Another view of the Arena
  • The Arena of Verona
  • Juliet's Statue - Everyone wants love
  • Juliet's Balcony

  • Between Piazza dei Signori and Piazza delle Erbe
  • Via Mazzini
  • Ponte Scaligero
  • Dante statue at Piazza dei Signori
  • 12th century Palazzo del Comune of Verona at Piazza dei Signori
  • Flowered Balcony
  • Between Piazza Bra and Piazza delle Erbe

  • St. Mark winged lion at Piazza delle Erbe
  • Three Musketeers with an ancient Roman soldier
  • Beyond the Adige River
  • An alley near Piazza delle Erbe
  • Verona streets
  • Restaurants in Piazza Bra
  • Ponte Scaligero