Bookmark and Share

תפריט "הסיפור האמיתי 2010" נפתח לתפריט משנה אנכי בהתאם ל- 8ימי הטיול השונים באוגוסט 2010.
כאן ניתן למצוא את הסיפורים, האנקדוטות, החוויות, הפספוסים, הטעימות, הנסיעות וכל מה שהופך טיול למשפחתי למה שהוא - חוויה סובייקטיבית משפחתית ומשותפת לכולנו. כאן ניתן למצוא את חומרי הגלם האמיתיים, לטוב ולרע, של הטיול בלי "צנזורה אובייקטיבית"...

 

להבדיל מיתר חלקי האתר שבהם המידע מובא בצורה תמציתית ומסודרת עם עצות, טיפים ומידע שימושי, כאן מובאים סיפורי הטיולים ולא בצורה תמציתית :)... 

עם זאת, אני מניח שכל מי שתהיה לו הסבלנות לקרוא את הדברים, יוכל לקבל חומר רקע רב נוסף על יעדי הטיול השונים בפורטוגל, בעיקר בעמק הדורו, שהיוו את לב הטיול המשפחתי השני שלנו בפורטוגל האהובה עלינו כל כך.

 

אורן